Via verhalen en verbeelding verhouden wij ons tot elkaar en duiden we de wereld om ons heen

Doel van ieder verhaal en verbeelding is om iets teweeg te brengen. Iets onder de aandacht te brengen, kennis over te dragen, contacten te leggen, overeenkomsten te sluiten, ideeën tot leven te wekken. Antenna-Men concentreert zich binnen dergelijke processen op de vormgeving van redactionele grafische- en interactieve media en op software ontwikkeling. Ze opereert binnen een netwerk van ervaren en getallenteerde filmmakers, schrijvers, fotografen, animatoren, componisten, communicatie strategen en andere mediaspecialisten op projectbasis en in opdracht cross-mediaproducties te realiseren.

Het basissysteem achter ieder ontwerpproces is een cirkelbeweging van gedachten, acties en beslissingen. Het ontwerpen is als een fractal: in- en uitzoomen resulteert in een vergelijkbaar beeld. Het ontwerpen is een iteratief proces waarbij de ontwerper soms een paar stappen terug moet zetten (terug naar de tekentafel) om vervolgens weer een stap vooruit te kunnen maken. Het is een voortdurende cyclus die ieder actief ontwerpproces voortstuwt.

Techniek is het antwoord, maar wat is de vraag?

Voor het bouwen van de websites maken wij zoveel mogelijk gebruik van open standaarden. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van de klant, willen we ons niet binden aan een van de 1200 cms’sen zoals Wordpress. Daarom gebruiken wij het CodeIgniter framework als basis voor een eigen Content Management Systeem (CMS). Met behulp van dit framework kan het CMS gestructureerd, flexibel, uitbreidbaar en veilig zijn. De websites die we hiermee bouwen zijn geoptimaliseerd voor iPad, iPhone, tablets, en gewone computers met recente browsers. De hosting kunnen wij organiseren of kan via een webhostingprovider naar eigen keuze worden georganiseerd.

Op basis van de inhoud worden datastructuur, presentatie en gedrag van een applicatie bepaald. De inhoud (zowel tekst als beeld) wordt via een CMS beheerd en kan hiermee direct worden uitgebreid of aangepast. Daarbij hoeft u zich enkel om de inhoud te bekommeren, niet om de layout of het gedrag. Alle websityes hebben Search Engine Optimization en kunnen gemonitord worden op gebruik.

KEYWORDS:  Linux, Apache, MySQL, SQLite, PHP, Python, CodeIgniter, Laravel, Single Page Application, HTML5, CSS3, javascript, Ajax, jQuery, ckEditor, HtmlPurifier, MVC, json, xml, OWASP, ESAPI, SEO, SVG, PhoneGapweb
Heijmerink Wagemakers
Festival Jazz International 2015
Frank van der Salm web
Moois cultureel web magazine

app
Why Mister Why? App
Via Panam iApp by Kadir van Lohuizen

boek
Almost Nature
Delft Design Guide
Report Rotterdam
Eversteijn, bokser, herenkapper
Zeichnung als Prozess – Aktuelle Positionen der Grafik
Gedichten voor Dode Dieren

publiciteit
Festival Jazz International 2015
Logos & beeldmerken

verpakking
Alive Modern Savior
Keith Dunn Trance Blues
Gedichten voor Dode Dieren
Johan van der Keuken Collection

overig

websites_apps
Archiprix 2017
Heijmerink Wagemakers

editorial_design
RET check-in check-uit
Almost Nature
Festival Jazz International 2015
Eigenbouwer, tijdschrift voor de goede smaak

printed_media
Archiprix 2017
Festival Jazz International 2015

multimedia_expo
iPortraits videoinstallation
Car Girls