Westzeedijk 238 • 3016 AN Rotterdam • 010-4367699 • mail@antenna-men.com

 
Ontwerp, scenario, beeldresearch, montage en productie: Yvo Zijlstra
Tentoonstellingsontwerp: Frans Bevers en Paulien Berendsen
Curator Design Museum: Timo de Rijk

 
'Omdat deze man een mechanisme was geworden, vereiste het evenwicht van de wereld een ander mechanisme voor het produceren van - een ziel.'
(Alfred Jarry, Superman, 1902)

--------

'Het mooivinden van een machine is in feite een soort identificatie met de maker, een herbeleving van de gedachtengang van de uitvinder. […] Het klassieke voorbeeld in dit verband blijft natuurlijk de stoommachine: het eerste voorwerp dat bewegen kon 'zonder dat het getrokken of geduwd werd', dat wil zeggen zonder dat er dierlijke energie, wind of zwaartekracht aan te pas kwam. Het was de eerste maal dat zich een logische cyclus voltrok in een ander medium dan een brein - de stoommachine was de concreet geworden abstracte gedachte, letterlijk het woord dat neergedaald was in het stof.'
(Rudy Kousbroek: Het licht van de rede of het licht van de kerstboom, in Einsteins Poppenhuis, Amsterdam, 1990).

 
'De fiets is een nieuw lichaamsdeel; een mineraal- of metalen verlengstuk van onze botstructuur.'
(Alfred Jarry, Superman, 1902)

'Your body, my body, everybody work your body'
(Michael Zager and Alvin Fields, Let’s all chant, 1977)