Westzeedijk 238 • 3016 AN Rotterdam • 010-4367699 • mail@antenna-men.com

 
Ontwerp en programmeren website + content management systeem
In opdracht van de Nederlandse Watertoren Stichting 
Watertorens vormen sinds 1839 een karakteristiek onderdeel van de gebouwde omgeving in Nederland. Het meest opmerkelijk zijn de drinkwatertorens. Vanaf 1856 bouwde men ruim 260 watertorens ten behoeve van de centrale drinkwatervoorziening. Vanwege de forse afmetingen en de vaak markante situering in het vlakke Hollandse landschap beschouwden de waterleidingbedrijven de watertoren als hun visitekaartje en besteedden veel aandacht aan het uiterlijk. Momenteel resten er nog zo’n 175 van deze drinkwatertorens waarvan nog maar enkele in gebruik zijn.
De eerste watertorens die in Nederland gebouwd werden dienden voor de watervoorziening van de stoomlocomotieven van de spoorwegen, gevolgd door die van de tramwegen. Honderden exemplaren verrezen door het gehele land op stationscomplexen. Dit type watertoren viel door zijn geringe afmetingen in de regel weinig op. Inmiddels zijn ze vrijwel allemaal afgebroken. Ook op industriële complexen verrezen watertorens. Tenslotte werden door ziekenhuizen en particulieren watertorens gebouwd als onderdeel van kleine drinkwatervoorzieningen op plaatsen waar nog geen leidingnet aanwezig was. Het aantal buiten bedrijf gestelde torens stijgt voortdurend. De toekomst van het Nederlandse watertorenbestand is dan ook vooral afhankelijk van de herbestemming van de torens.
Het reservoir dat zich meestal onzichtbaar bovenin de toren bevindt is niet alleen het meest essentiële onderdeel van de watertoren, het maakte ook een snelle technische ontwikkeling door. In de loop van de periode van watertorenbouw in Nederland werden steeds vernuftiger reservoirtypes ontwikkeld, waardoor de watertorens steeds economischer en met minder materiaal geconstrueerd konden worden. Aanvankelijk werden de reservoirs van ijzer geconstrueerd. Vanaf het begin van de twintigste eeuw werden daarnaast in toenemende mate betonnen reservoirs toegepast. De hoofdvorm van de watertoren wordt voor een belangrijk deel bepaald door de grootte en het type reservoir.
Ontwerp website: Yvo Zijlstra (Antennna-men) / Programmeren website, database en CMS: Marcel van der Zwret (Antenna-men)
Redactie website: Henk van der Veen / In opdracht van de Nederlandse Watertoren Stichting


www.watertorens.nl