Westzeedijk 238 • 3016 AN Rotterdam • 010-4367699 • mail@antenna-men.com

 
Videoinstallaties; scenario, teksten, beeldresearch, montage, productie - Yvo Zijlstra (Antenna-Men)
Soundscapes: Charly van Rest (Silent M) / 
Tentoonstellingsontwerp: Dick Heijdra (Pronk),
Curator: Tomas van der Heuvel (Design Museum Den Bosch)
Altijd sneller, altijd beter, altijd mooier. Het design van de minste weerstand, dat is de filosofie van de stroomlijn: een van de belangrijkste ontwerpprincipes van de moderne tijd. Het concept van stroomlijning wordt razend populair in de jaren 30 van de twintigste eeuw. Op de vleugels van nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en industrie maken ontwerpers van de stroomlijn een symbool van de vooruitgang. Ranke vliegtuigen van blinkend aluminium, treinen als zilveren kogels en auto’s in vloeiende, gesloten vorm. De stroomlijnvorm beperkt zich niet tot voertuigen. Gestroomlijnd design verkoopt en álles kan gestroomlijnd worden – van strijkijzers tot typemachines en van organisaties tot sporters.

Always faster, always better, always more beautiful. The design of least resistance, that is the philosophy of the streamline: one of the most important design principles of modern times. The concept of streamlining became very popular in the 1930s. On the wings of new developments in science and industry, designers make the streamline a symbol of progress. Slender planes of shiny aluminum, trains like silver bullets and cars in a flowing, closed form. The streamline shape is not limited to vehicles. Streamlined design sells and everything can be streamlined – from irons to typewriters and from organizations to athletes.

 
Negen-scherms videoinstallatie, introductie op tentoonstekling in vijf hoofdstukken, non-stop loop, lengte 13:30 / Nine-screen videoinstallation, introduction on exhibition in five chapters, non-stop loop, length 13:30
Met stroomlijnen wordt bedoeld het verbeteren van de efficiëntie. Zowel door het verbeteren van de luchtweerstand van voertuigen als voor het verhogen van de efficiëntie van een bepaald proces binnen een organisatie of productieproces. Dit kan worden gedaan door automatisering, vereenvoudiging van taken of het elimineren van onnodige stappen met behulp van moderne technieken en technologie. Stroomlijnen betekent optimaliseren. Stroomlijning streeft het ideaal na van een weerstandloos bestaan. Stroomlijning is de esthetisering van de automatisering.

Streamlining means improving efficiency. Both by improving the air resistance of vehicles and by increasing the efficiency of a certain process within an organization or production process. This can be done through automation, simplifying tasks or eliminating unnecessary steps using modern techniques and technology. Streamlining means optimizing. Streamlining strives for the ideal of a resistanceless existence. Streamlining is the aestheticization of automation.
Tegenover de wereld van de gestroomlijnde  gebruikservaring en het minimaliseren van afstand tussen mens en apparaat, staat het begrip frictie. Voor de existentiële filosoof Simone de Beauvoir staat frictie aan de basis van ethiek. De frictie tussen mens en wereld, bijvoorbeeld. Zonder afstand kunnen we niet nadenken. 'Een landschap verbonden door camera’s, sensoren en mijn eigen schermverslaving’ is daarentegen een gladde ijsvlakte: Zodra je haar betreedt, glijd je weg.’ (Miriam Rasch: Frictie – Ethiek in tijden van dataïsme)

The concept of friction is opposed to the world of streamlined user experience and minimizing the distance between human and device. For the existential philosopher Simone de Beauvoir, friction is the basis of ethics. The friction between man and world, for example. We cannot think without distance. 'A landscape 'connected by cameras, sensors and my own screen addiction, on the other hand, is a slippery ice field: 'As soon as you enter it, you slide away.’ (Miriam Rasch, Friction – Ethics in the Age of Dataism)


 
Vijf-scherms gesynchroniseerde videoinstallatie in een loop, lengte 9:06 / Five-screen synced videoinstallation in a loop, length 9:06
'Het grootste belang van de nieuwe carrosserievorm ligt echter niet in het bereiken van hogere snelheden, of het vermogen om steile hellingen in directe versnelling te beklimmen, maar veeleer in de aanzienlijke brandstofbesparing […]. De brandstofbesparing en de toegenomen prestaties maken de kleine auto pas echt tot wat hij moet zijn: een goedkoop vervoermiddel voor iedereen.'
— Ingenieur, uitvinder, ontwerper and streamline pionier Paul Jaray, 1931

'However, the main importance of the new body style is not in reaching higher speeds, or the ability to climb steep hills in direct acceleration, but rather in the significant fuel savings […]. The fuel savings and the increased performance really make the small car what it should be: a cheap means of transport for everyone.'
— Engineer, inventor, designer and streamline pioneer Paul Jaray, 1931
Bronmateriaal video's: British Pathé, Pond 5, Shutterstock, Wikimedia, National Archives, Technical University Eindhoven, Cincinnati Zoo and Botanical Gardens, EOS, Christian Moullec, MIT, Renault, FIS, Powertec, Playtex, GoPro, Blue Tuna, BBC, M Video’s, Beeld en Geluid, Westinghouse, General Motors, SpaceX, NASA, Northrop Corporation, Fraproductions, Boeing, G650er Gulfstream, Douglas Aircraft Manufactoring, Ducati, Volvo Ocean Race, MotoGP, TSMC, Mercedes, Virgin Hyperloop, SNCF, Chevrolet, Dylan Nelson, McLaren, Volkswagen, Aerovelo, Machine Hallucination - Refik Anadol Studio, Renault Float - Juchen Cai, Fundacja EkoRoswoju, Ambient Renders, Hyperion.
Filmfragmenten: GM Styling shows the future - General Motors (1953) / The Big Broadcast of 1938 - Mitchell Leisen (1938) / Top Gun Maverick - Joseph Kosinski (2022) / The Coronation Scott - London Midland & Scottisch Railway (1937) / CFIC Brilliance - Robert Abel and Associate’s (1985) / The Middleton family at the New York World Fair - Robert R. Snody (1939) / The Right Stuff - Philip Kaufman (1983) / Ode to the Concorde - Chris Purcell (2017) / The Red Barron - Nikolai Müllerschön (2008) / The world’s Fastest Indian - Roger Donaldson (2006) /Mediterranean Holiday - Hermann Leitner and Rudolf Nussgruber (1962) / Sunday in Hell - Jørgen Leth (1978) / Tron Legacy - Joseph Kosinski (2010) / Terminus - Ken Phipps (1961) / Philips Radio - Jones Ivens (1931) / Shadows in an Empty Room - Alberto de Martino (1976). Although every effort was made to find and contact the copyright holders for the material used, it has not been possible to trace them all. Please contact us if you find that your rights are infringed by work(s) displayed and/or if (personal) information is not displayed properly.