Louis Couperus, niet te stillen onrusrt - Een documentaire van Jan Louter en Bas Heijne - ontwerp poster, filmtitels, dvd verpakking - Miroir film 2012
In de ogen van schrijver/columnist Bas Heijne is Louis Couperus de grootste romancier die Nederland ooit heeft gekend. “Couperus lees ik al bijna dertig jaar; hij heeft mij meer over mijzelf geleerd dan welke denker ook.” Ter gelegenheid van Couperus’ 150ste geboortedag ging Bas Heijne met regisseur Jan Louter voor Het Uur van de Wolf op zoek naar de wortels van De boeken der kleine zielen, De stille kracht, en de verhalen waarin de beeldschone Orlando voorkomt. Deze nog steeds actuele romans en springlevende verhalen houden ook de moderne mens een spiegel voor en vallen samen met de belangrijkste plaatsen uit Couperus’ leven: Den Haag, Java en Toscane.
Bas Heijne vraagt zich in navolging van Couperus af: “Hoe kan een mens zichzelf overeind houden in een wereld waarin alles vergankelijk is, waarin geen blijvend houvast te vinden is in geloof, filosofie, ideologie, waarin de mens die zich ontworstelt aan de benepenheid van zijn eigen kleine sociale wereld niet automatisch een rijker, zinniger leven wacht, maar misschien juist de wanhoop van de totale leegte?” Daarnaast gaat hij op zoek naar wie de man achter het masker van de schrijver/dandy eigenlijk was: wat bewoog hem, waarom was hij zo’n rusteloze reiziger, en bovenal waarom schreef hij? Door twee tijdperken - het Fin de siècle van Couperus’ tijd en het heden - met elkaar te verbinden, wordt duidelijk dat de levensvragen die de schrijver zichzelf stelde, nog steeds de onze zijn.