Digitale editie Jaarboek Architectuur in Nederland 2012/13 - Ontwerp en productie iBook publicatie engelse en Nederlandse editie
Tom Avermaete, Hans van der Heijden, Edwin Oostmeijer, Linda Vlassenrood - Uitgever: nai010 Uitgevers - 2013
Al 25 jaar vormt het jaarboek Architectuur in Nederland het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst. Vorig jaar werd de dubbeldikke jubileumeditie gepubliceerd, die lovend en uitgebreid in de pers besproken werd. 
Voor deze 26e editie is een nieuwe redactie aangetreden, bestaande uit Tom Avermaete (universitair hoofddocent faculteit bouwkunde, TU Delft), Hans van der Heijden (architect, medeoprichter biq architecten), Edwin Oostmeijer (zelfstandig projectontwikkelaar) en Linda Vlassenrood (curator, architectuurcriticus en programmadirecteur International New Town Institute).
De nieuwe redactie heeft een selectie gemaakt van 30 van de opmerkelijkste projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en trends die de productie en vormgeving van de Nederlandse architectuur beïnvloeden.
Met een overzicht van de belangrijkste prijzen, prijsvragen, tentoonstellingen en publicaties van het afgelopen jaar. Architectuur in Nederland is al een kwarteeuw een onmisbaar overzichtswerk voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is.
The Architecture in the Netherlands Yearbook is, by its very nature, conservative. For over twenty-five years it has documented an annual selection of thirty exemplary buildings and important events. The form is fixed, the format and the organization of the book are set. The Yearbook focuses on realized work, on ‘best practice’. Until the day of the publication’s festive launch, its cover is a closely guarded secret. Over the years, a tradition has evolved.
The significance of the Yearbook continues to grow. Architects are happy to assist in its realization. For everyone else interested in Dutch architecture, the Yearbooks provide insight into the evolution of design and commissioning in the Netherlands. The strength of the institution is continuity, which in turn depends on the comparability of individual Yearbook editions.
The Dutch writer Gerrit Komrij once called business people, civil servants and their architects in particular, ‘rulers of the eye’.