ANTENNA-MEN

Lloydstraat 15B
3024 EA Rotterdam
mail@antenna-men.com
010-4367699


 
TECHNIEK:
Voor het bouwen van de websites maken wij zoveel mogelijk gebruik van open standaarden. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van de klant, willen we ons niet binden aan een van de 1200 cms'sen zoals Wordpress. Daarom gebruiken wij het CodeIgniter framework als basis voor ons CMS. Met behulp van dit framework kan het CMS gestructureerd, flexibel, uitbreidbaar en veilig zijn. De websites die we hiermee bouwen zijn geoptimaliseerd voor iPad, iPhone, tablets, en gewone computers met recente browsers.
De hosting kan gedaan worden door een webhostingprovider naar keuze, of een van onze favorieten, afhankelijk van budget en veiligheidseisen. We bouwen websites van klein tot groot. We bouwen flash sites om naar html5. We bouwen Apps voor de iPad en Android.

PROCES:
Bij elk project is de inhoud leidend. Op basis van de inhoud wordt de datastructuur de presentatie en het gedrag bepaald. Ontwerp, bouw en feedback met de klant gaan hand in hand. De klant vult de applicatie in een zo vroeg mogelijk stadium met inhoud via het bijgeleverde CMS. Daarbij hoeft hij zich enkel om de inhoud te bekommeren, niet om de layout of het gedrag.

FUNCTIONALITEITEN:
CMS: ale websites hebben een Content Management Systeem
Features: zie de homepage van http://www.poetryinternationalweb.org
Tags: zie de disciplines bij http://www.moois.nu
Acl: http://www.vvltheaterteksten.nl (elke auteur kan inloggen en enkel zijn eigen gegevens bewerken)
Meertaligheid: http://www.poetryinternationalweb.org
Nieuwsbrief: http://www.hwva.nl
Portfolio: http://www.gercoderuijter.com
Google maps: http://www.architectuurgids.nl
Search Engine Optimization: alle websites

KEYWORDS:
Linux, Apache, MySQL, SQLite, PHP, Python, CodeIgniter, Laravel, Single Page Application, HTML5, CSS3, javascript, Ajax, jQuery, ckEditor, HtmlPurifier, MVC, json, xml, OWASP, ESAPI, SEO, SVG, PhoneGap
Antenna-Men is een ontwerpstudio. Hier worden strategieën en ideeën ontwikkeld voor verhalende mediavormen. Concreet toegepast in de integrale ontwikkeling van vormgeving en software tot definitieve productie van publicaties. Toegepast in de vorm van boeken, Apps, websites, drukwerk, verpakkingen, tentoonstellingen en museale installaties. Antenna-men is onderdeel van een samenwerkinsgverband van ontwerpers, software-ontwikkelaars, schrijvers, promotors, illustratoren, animatoren, fotografen, filmmakers en andere creatieven. Door dit flexibel netwerk van professionals kunnen budgetten doelgericht ingezet worden op kwaliteit en productiviteit. We werken in opdracht en ontwikkelen eigen projecten.

INHOUD ZONDER VORM IS RUIS
Door verhalen te vertellen, verhouden wij ons tot elkaar en duiden we de wereld om ons heen. Feitelijk, fictief, informatief, manipulatief, uitdagend, leerzaam, nuttig, zinloos of vermakelijk. Doel van ieder verhaal is iets teweeg te brengen. Een contact leggen, een idee tot leven wekken, kennis overdragen, een product of dienst verkopen, een overeenkomst sluiten. Hoe effectiever de integratie van inhoud en vorm, hoe overuigender het verhaal.

TECHNOLOGIE IS HET ANTWOORD, MAAR WAT IS DE VRAAG?
De computer heeft de technische beperkingen tussen de mens en zijn ambities grotendeels weggenomen. Iedereen is digitaal deskundig, creatief, communicatief en ondernemend. Het resultaat is een snelle gefragmenteerde wereld met een eindeloze behoefte aan informatie en aandacht. Een open informatie- en communicatienetwerk met evenveel zenders als ontvangers. Welke nieuwe conventies vormen zich onder invloed van nieuwe media technologie? Moeten we trends volgen of er vooral op reageren? Wat betekenen cultuur en identiteit nog binnen een technologisch systeem dat efficiëntie en standaardisering nastreeft? Wat bepaalt in deze wereld het onderscheidend vermogen? En waar liggen de nog onbekende mogelijkheden om het delen van kennis en ervaring verder te ontwikkelen? Op deze vragen kunnen we enkel reageren door consistent te werk te gaan op basis van kennis en ervaring.

1. Ieder ontwerpproces is een studie
Opdrachten vormen aanleiding om onderzoek te verrichten. Een studio is een plek van studie. Onbedoelde uitkomsten vormen een belangrijk onderdeel van ieder serieus onderzoek. Ze leiden tot nieuwe vragen en nieuwe oplossingen.

2. Zoek de oplossing waar je ze niet verwacht
Analyse is goed zolang het vooroordelen onderuit haalt en vaste overtuigingen doet wankelen. Zoek nieuwe inzichten om tot nieuwe oplossingen te komen.

3. Kies de juiste gereedschappen.
Taal is een techniek om informatie over te dragen. ICT kan daarbij een nuttig hulpmiddel zijn. Kies voor iedere taak het juiste gereedschap en probeer niet alles met dezelfde techniek op te lossen. Waar een hamer het enige gereedschap is wordt alles een spijker.

4. Laat het proces het resultaat bepalen
Wanneer resultaat het proces dicteert blijft het speelveld beperkt tot bekend terrein en wordt het onderzoek gedicteerd door beperkingen. Laat het proces het resultaat bepalen waardoor alles mogelijk wordt en verwachtingen overtroffen kunnen worden.

5. Werk doelgericht in een proces van geleidelijke verbetering en aanpassing
Creëren en repareren vormen een geheel. Vaak begrijpen we pas hoe de dingen werken wanneer we ze repareren omdat dit ons in staat stelt verder te kijken dan de losse technische functies. Het overkoepelend doel en de samenhang worden hierdoor zichtbaar.

6. Iedere reis begint met de eerste stap
Het is en vergissing om eerst de grote problemen aan te pakken en daarna pas de details uit de weg te ruimen. Vaak werkt het andersom. Zoek een aspect wat hanteerbaar is om een ingang te vinden of een openingszet te plaatsen.

7. Zoek de grenzen op in samenwerking
Complexe opgaven worden in interdisciplinair teamverband uitgevoerd. Respecteer elkaars kennis, vakmansschap en inbreng en leer de eigen grenzen kennen. Grenzen zijn niet alleen een plaats van afscheiding, maar vooral ook een plaats van uitwisseling.

8. Streef naar een betekenisvolle relatie tussen vorm en inhoud
Het medialandschap transformeert maar de kern van communicatie blijft ongewijzigd. Vorm zonder inhoud is betekenisloos; inhoud zonder vorm is ruis. De vorm schept een kader van structurerende spelregels. Het gaat er niet zozeer om hoe iets eruit ziet, maar hoe het werkt. Wat goed functioneert is per definitie mooi.

9. Simpel is niet hetzelfde als gemakkelijk.
We houden van vereenvoudigen en rationaliseren omdat dat de illusie van beheersing en gemakkelijke oplossingen biedt. Achteraf bezien lijkt de juiste oplossing in zijn vanzelfsprekendheid altijd logisch en eenvoudig. Het ei van Columbus.

10. Streef geen algehele perfectie na
Ga consistent te werk binnen een proces wat zich vrij kan kan ontwikkelen. Ga aan de slag met problemen, oneffenheden en beperkingen en zoek integrale oplossingen die aanpassingen en veranderingen zoveel mogelijk toelaten. Het voltooide tot in de perfectie is dood. Wat leeft draagt altijd een belofte in zich voor de toekomst.

11. Neem de tijd.
De traagheid van de vervaardiging schept ruimte voor reflectie en verbeelding. Je kunt niet vanuit stilstand honderd meter springen.

12. Het proces; lokaliseren, bevragen en uitbreiden
Ieder project begint met het concreet maken van de opgave. Onderzoeken en specificeren waar de essentie plaatsvindt. De tweede stap is het nadenken over de eigenschappen van die essentie. Een nieuwsgierigheid die conclusies en beslissingen uitstelt voor nader onderzoek. Bij de derde stap ga je de betekenis van de essentiële eigenschappen vergroten. Door elke oplossing steeds een nieuwe vraag te laten genereren om zo stap voor stap het probleem uit te breiden en in breder perspectief te plaatsen. Totdat een helder en uitvoerbaar plan op tafel ligt.

13. Maak het concreet.
Streef de best haalbare oplossing na met bescheiden verwachtingen.

13. Niet hoe iets eruit ziet bepaalt of iets mooi is, maar wat het teweeg brengt.
Schoonheid is niets anders dan een belofte van geluk (Stendhal)