Westzeedijk 238 • 3016 AN Rotterdam • 010-4367699 • mail@antenna-men.com

 
Wie een gebruiksvoorwerp hanteert, kent daaraan een eigen doel en betekenis toe. Vaak los van de intenties van de ontwerper of maker. Sinds ‘originaliteit’ en ‘vernieuwing’ in onze cultuur tot hoogste norm zijn verheven wordt ons handelen en denken in toenemende mate gevormd door eenduidigheid en vervreemding. Waar traditie teveel wordt genegeerd, kan onmogelijk iets van betekenis tot stand worden gebracht.
 
Het onregelmatig verschijnend cultureel tijdschrift Rode Haring bevat een artikel over de tentoon­stelling Socialistische Kunst Heden die in 1930 in het Stedelijk Museum plaatsvond. Een ambitie om de wereld te verbeteren door politieke idealen aan culturele verbeeldingskracht te koppelen. Onder menig kunstenaar en ontwerper heerst nog steeds de overtuiging dat het hun taak is de wereld te verbeteren. Maar de definitie van kunst of ontwerpen als activiteiten om iets buiten zichzelf ‘beter’ te maken is problematisch. Naar welke norm en op wiens gezag? Volgens ‘curator tijdgeest’ biedt technologie momenteel alle antwoorden. Met de belofte dat wij ons denken, gedrag en moraal nergens meer op hoeven aan te passen nu alle vooruitgang maakbaar, meetbaar en exploiteerbaar is gemaakt. Sommige ontwerpers hanteren dit geloofsartikel zo enthousiast dat ze in hun manifestatiedrang vergeten dat een opgave heel eenvoudig benaderen - of soms zelfs helemaal niets doen - vaak een betere optie is.

Hoe dan de wereld te verbeteren? In Stardust Memories laat Woody Allen zijn alter ego worstelen met de vraag hoe hij de mensheid het best kan dienen. Bij toeval loopt hij een groep buiten­aardse wezens tegen het lijf die al zijn werk blijken te kennen en hem laten weten vooral zijn eerste grappige films te waarderen. Het antwoord op zijn vraag? ‘Betere grappen maken.’ Vooruitgang is het overtreffen van aannames en verwachtingen.

Yvo Zijlstra / Antenna-men
Vormgever en redactielid Rode Haring